V poslední době se stále častěji setkáváme se situací, kdy odborná znalost již není upřednostňována před individuální osobností. Pryč je doba, kdy stačilo vystudovat střední nebo vysokou školu. V dnešní moderní době každý ze zaměstnavatelů předpokládá, že znalosti a dovednosti uchazečů nebo zaměstnanců budou na mnohem vyšší úrovni. Důraz je kladen na komunikační dovednosti, vedení obchodních jednání, řízení projektů a mnoho dalších. Jestliže se chcete rozvíjet v některé z těchto oblastí, pak jste tu správně. Kurzy soft skills rozvíjejí všechny stránky osobnosti.

Vzdělávací centrum Berlitz představuje semináře životních dovedností:

    • Komunikační dovednosti

Naučíme Vás jak efektivně využívat komunikace k tomu, abyste dosáhli Vámi požadovaného úspěchu. Vaše komunikační dovednosti zdokonalíme, takže budete umět odhadnout svého protivníka. Díky školení komunikačních dovedností, zaměřeného na vyjednávání, si osvojíte strategie a postupy úspěšného vyjednávání i na mezinárodní úrovni.

    • Prezentační dovednosti

Jazyková škola Berlitz připravila seminář zaměřený na výrazné zlepšení prezentačních dovedností, které jsou nedílnou součástí úspěšné komunikace v průběhu důležitých schůzek, jak v pracovním, tak osobním životě. Seminář prezentačních dovedností Vás naučí, jak navrhnout, připravit a se zaujetím přednést prezentaci.

    • Mezikulturní školení

V dnešní době, kdy je na trhu mnoho mezinárodních společností je téměř nutností znát cizí kultury, jejich hodnoty a obchodní praktiky. Mezikulturní vzdělávání Vám pomůže porozumět tradicím a zvyklostem svých zahraničních kolegů nebo obchodních partnerů. Díky tomuto také předejdete spoustě nedorozuměním a faux pas a Vaše výsledky při jednání se zahraničními obchodními partnery jen porostou.

    • Soft skills

Soft skills, neboli měkké dovednosti, jsou pro Váš osobní i profesní růst zásadními a v současné době žádanými dovednostmi. Tyto semináře mají vyváženou koncepci, díky které dostávají účastníci komplexní informace v oblastech: Komunikace, asertivita, řízení projektů, řízení prodeje a vztahy s klienty, strategie jednání a vedení a mnoho dalších.

Zaujaly Vás vzdělávací kurzy a semináře Berlitz?

Kontaktujte nás pro více informací a společně navrhneme řešení, které vám bude nejvíce vyhovovat. Účastníci našich vzdělávacích kurzů dosahují skvělých výsledků.